Pressmeddelanden

Nordstjernan förstärker satsningen på onoterade bolag

2007-04-23

Nordstjernan förvärvar Sjätte AP-fondens femtioprocentiga andel i riskkapitalbolaget Engelsberg Industriutveckling AB (Engelsberg) och förstärker sin satsning på onoterade bolag. Engelsberg äger andelar i ClimateWell, Aptilo, TST/Rutab och SFAB. Se www.engelsberg.se. Parterna har överenskommit att ej offentliggöra köpeskillingen.

Nordstjernan är idag huvudägare i ett antal noterade och onoterade bolag. Exempel på onoterade investeringar är Etac (hjälpmedel för rörelsehindrade), Välinge (låssystem för golv), Sirius Machinery (förpackningsmaskiner), GP Plastindustri (plastförslutningar) och Nils Hansson (åkeri). För Nordstjernan innebär förvärvet en organisatorisk förstärkning samt möjligheten att ytterligare fokusera på mindre och medelstora familjebolag. Engelsbergs verkställande direktör, Lars Lindgren, kommer framöver att ansvara för Nordstjernans mindre investeringar med fokus på bolag med en omsättning om 300 – 700 Mkr.

Tomas Billing, Nordstjernans verkställande direktör, säger: ”Nordstjernan har idag ett substansvärde om 16 Mdr kr och vi har 2 Mdr kr i likvida medel. I januari 2007 genomfördes förvärvet av 60% i Etac och vi söker nu efter nya förvärv. Nordstjernan har inga lån och vi har en betydande kapacitet att investera långsiktigt i såväl noterade som onoterade bolag.”
Nordstjernan AB

Tomas Billing
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46.

wkr0001.pdf