Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande

2007-05-16

Nordstjernan Aktiebolag (”Nordstjernan”), har den 15 maj 2007 avyttrat 3 800 000 aktier i Ramirent Oyj (”Ramirent”). Som en följd av avyttringen understiger Nordstjernans andel av kapitalet och rösterna i Ramirent 25 procent.

Med beaktande av köpoptioner som Nordstjernan har utfärdat uppgår Nordstjernans totala aktieinnehav i Ramirent till 24 647 191 aktier efter avyttringen, vilket motsvarar 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Ramirent.


Nordstjernan AB


Tomas Billing
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46.

wkr0001.pdf