Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Salcomp

2007-06-25

Nordstjernan AB (Nordstjernan) har idag tecknat avtal om förvärv av 11 653 581 aktier, motsvarande 29,9 procent av kapital och röster, i det finska noterade bolaget Salcomp Plc (Salcomp) från EQT II B.V. (EQT).

Vidare har Nordstjernan erhållit en option att köpa EQTs resterande 8 728 550 aktier, motsvarande 22,4 procent, i Salcomp med lösenperiod 9 - 16 augusti 2007. EQT har erhållit en option att sälja sina resterande 8 728 550 aktier i Salcomp till Nordstjernan med lösenperiod 17 - 24 augusti 2007. Om antingen Nordstjernan eller EQT väljer att utnyttja sina optioner kommer förvärvet att vara villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande. Efter erhållande av detta godkännande kommer Nordstjernans innehav i Salcomp att överstiga 30 procent och därmed gränsen för budplikt i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Salcomp, grundat 1975, är en global utvecklare och tillverkare av laddare till mobiltelefoner. Bolagets kunder är de stora mobiltelefontillverkarna. Salcomp hade 2006 en omsättning om 259 MEUR. Mer information återfinns på Salcomps hemsida, www.salcomp.com

”Salcomp är ett välskött företag som har varit framgångsrikt på en konkurrensutsatt marknad”, säger Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan. ”Under de åtta år som EQT ägt bolaget har Salcomps styrelse och ledning genomfört ett antal strategiska åtgärder för att förstärka Salcomps konkurrenskraft.”

”Vi har goda erfarenheter av finska bolag genom våra investeringar i Ramirent och Exel och vi ser fram emot att börja arbeta med Salcomp”, fortsätter Tomas Billing.


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0010.pdf