Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar sitt innehav i Salcomp till 52,3 procent

2007-08-17

Nordstjernan AB (Nordstjernan) har den 16 augusti utnyttjat sin option att förvärva 8 728 550 aktier, motsvarande 22,4 procent av kapital och röster, i det finska noterade bolaget Salcomp Plc (Salcomp) från EQT II B.V. (EQT). Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande. Nordstjernans innehav i Salcomp kommer, efter erhållandet av sådant godkännande, att uppgå till 52,3 procent och Nordstjernan kommer därmed att överstiga gränsen för budplikt i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen.

Efter erhållande av konkurrensmyndighetens godkännande, vilket har en handläggningstid på ca en månad, kommer Nordstjernan i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen att lägga ett obligatoriskt bud på samtliga utestående aktier i Salcomp till det högsta pris till vilket Nordstjernan har förvärvat aktier i Salcomp under de senaste sex månaderna, dvs. 4,01 euro per aktie.

”Salcomp har fortsatt att utvecklas väl och har uppnått goda resultat i det andra kvartalet av 2007. Vi ser fram emot att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av bolaget”, säger Tomas Billing, verkställande direktör på Nordstjernan. ”Vi kommer nu, efter erhållande av konkurrensmyndighetens godkännande, att lägga ett bud i enlighet med finska värdepappersmarknadslagen. Vi förväntar oss dock ingen stor anslutning till budet, då priset i erbjudandet ligger under den nuvarande aktiekursen.”

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18 eller +46 706 66 33 46.

wkr0035.pdf