Pressmeddelanden

Nordstjernan har 97,7 procent av aktierna i KMT

2008-02-04

Nordstjernan Ventures Investment AB (”Budgivaren”), ett helägt dotterdotterföretag till Nordstjernan AB, offentliggjorde den 29 oktober 2007 ett kontanterbjudande till aktieägarna i KMT Group AB (publ) (”KMT”) att överlåta samtliga aktier i KMT till Budgivaren (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat och fullföljdes den 12 december 2007. I samband därmed förlängdes acceptperioden i Erbjudandet till och med den 27 december 2007 och därefter till och med den 21 januari 2008. Budgivaren framställde den 2 januari 2008 skriftligen till KMT:s styrelse begäran om tvångsinlösen av återstående aktier i KMT.

Den 21 januari 2008, den sista dagen i den slutliga acceptperioden, hade giltiga accepter för 2 075 039 aktier, varav 390 072 aktier i den slutliga acceptperioden, mottagits som representerade 20,8 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Därutöver har Nordstjernan AB och Budgivaren i marknaden förvärvat 3 448 224 aktier representerande 34,5 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Sammantaget innehar den koncern inom vilken Budgivaren ingår 9 765 524 aktier representerande 97,7 procent av aktiekapital och röstetal i KMT. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterat Erbjudandet inom den slutliga acceptperioden har redan skett.

KMT-aktien avnoterades från OMX Nordiska Börs Stockholm fredagen den 1 februari 2008.


Nordstjernan Ventures Investment AB
Styrelsen

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18.

wkr0003.pdf