Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Dolphin

2015-04-23

Nordstjernan har investerat i Dolphin Group ASA (”Dolphin”), en global leverantör av marina geofysiska tjänster, och äger idag 7,6 procent av aktierna i bolaget. Dessutom investerar Nordstjernan genom deltagande i en riktad nyemission. Nordstjernan har även investerat i Dolphins noterade obligationer.

Efter den riktade nyemissionen kommer Nordstjernans ägarandel att uppgå till 10,1 procent av aktierna och 9,8 procent av obligationerna i Dolphin. Nyemissionen, som kräver godkännande av aktieägarna och av obligationsägarna, tillför bolaget totalt cirka 140 MNOK.

”Nordstjernan har under en tid följt den norska oljeservicesektorn och tror att den branta nedgången under det senaste året kan skapa intressanta långsiktiga möjligheter. Dolphin är verksamt inom ett intressant segment och är väl positionerat för att kunna hantera en svagare konjunktur. Vi har använt vårt breda investeringsmandat för att investera i både bolagets aktier och bolagets noterade obligationer”, säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

Dolphin är en global leverantör av marina geofysiska tjänster och erbjuder olje- och gasindustrin seismiska undersökningar på kontraktsbasis samt genom egna multi-client-studier. Dolphins flotta består av sju leasade fartyg utrustade med högteknologisk seismisk utrustning. Bolagets ledning har mångårig erfarenhet från den seismiska sektorn.

Dolphin hade under 2014 en omsättning om 440 MUSD och är noterat på Oslobörsen.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)