Pressmeddelanden

Northzone och Skirner köper Nordstjernans innehav i Climatewell

2008-02-20

Nordstjernan Industriutveckling, ett helägt dotterbolag till Nordstjernan, har varit delägare över fem år i det svenska miljöteknikföretaget Climatewell. Nu tar Skirner och Northzone Ventures över innehavet i Climatewell. Köpeskillingen uppgår till 100 Mkr. Northzone Ventures som fokuserar på bolag i tidiga skeden ser stort potential i Climatewell. ”Climatewell har alla förutsättningar att bli ett nytt svenskt världsföretag med sin banbrytande teknologi, säger Hans Otterling, Northzone Ventures.

Climatewell AB har utvecklat en unik teknologi som genererar kyla av solvärme. En stor del av världens elproduktion används för konventionell luftkonditionering av hus och kontor. Climatewell erbjuder ett miljövänligt alternativ med sin soldrivna luftkonditionering. Förutom i Sverige har bolaget kontor och produktion i Spanien som också är dess första marknad. Climatewell utsågs bland annat till Technology Pioneer vid World Economic Forum i Davos våren 2007. Övriga aktieägare i Climatewell är Industrifonden, Utilsun och ett 100-tal privatpersoner.

”Vi har varit delägare i Climatewell i drygt fem år och har haft en bra värdeutveckling. Climatewells teknologi har stor potential, men eftersom bolaget befinner sig i tidig fas och vi numera fokuserar på större bolag med omsättning över 300 Mkr, är det naturligt för oss att sälja”, säger Nordstjernan Industriutvecklings VD Lars Lindgren.

”Skirner har under flertalet år varit delägare i Climatewell och ser det utökade ägarengagemanget som ett naturligt steg för att mer aktivt delta i satsningen på förnyelsebar energi”, säger Olle Nordström, ordförande i Skirner.

”Climatewells produkter för inomhusklimat ger god ekonomi för kunderna samtidigt som förbrukningen av el, och därmed utsläpp av växthusgaser, minskas radikalt.” säger Hans Otterling, Northzone Ventures.


Lars Lindgren
Verkställande Direktör
Nordstjernan Industriutveckling

Hans Otterling
General Partner
Northzone Ventures

Olle Nordström
Ordförande
SkirnerFrågor besvaras av:
Lars Lindgren, telefon 070-222 31 22 eller Nordstjernans VD Tomas Billing, telefon 08-788 50 18
Hans Otterling, telefon 0706-23 28 28
Olle Nordström, telefon 08-463 37 63 eller 070-940 70 83wkr0003.pdf