Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar sitt innehav i Salcomp till 67,3 procent

2008-03-11

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har förvärvat ytterligare aktier i Salcomp Oyj (”Salcomp”). Nordstjernans samlade innehav i Salcomp efter förvärvet uppgår till 26 226 196 aktier, vilket motsvarar 67,3 procent av aktierna och rösterna.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18.

wkr0003.pdf