Pressmeddelanden

Nordstjernan blir ny huvudägare i börsnoterade Swedol – förvärvar drygt hälften av familjen Zetterbergs aktier

2015-06-18

  • Nordstjernan förvärvar 29,9 % av kapitalet och 29,7 % av rösterna i Swedol från familjen Zetterbergs ägarbolag Zelda och blir ny huvudägare
  • Familjen Zetterberg behåller 21,5 % av kapitalet och 29,7 % av rösterna
  • Swedol är en ledande aktör inom försäljning av kvalitetsvaror till proffsmarknaden genom egna butiker, postorder och e-handel

Nordstjernan förvärvar 29,9 % av kapitalet och 29,7 % av rösterna i Swedol från familjen Zetterbergs ägarbolag Zelda. Förvärvet sker till en kurs om 20 SEK per aktie. Familjen Zetterberg behåller 21,5 % av kapitalet och 29,7 % av rösterna. Zelda har åtagit sig att stämpla om 5 miljoner A-aktier till B-aktier.

Swedol är en ledande aktör inom försäljning av kvalitetsvaror till proffsmarknaden genom egna butiker, postorder och e-handel. Verksamheten omfattar fyra kundsegment – bygg & anläggning, industri & verkstad, jord- & skogsbruk samt åkeri & transport. Bolaget omsatte 1,4 Mdr SEK under 2014. Swedols aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

”Nordstjernan har följt Swedol i många år. Vi är imponerade över hur familjen Zetterberg under mer än 30 år har byggt upp Swedol till ett ledande kvalitetsföretag. Vi är glada och stolta över att få axla det långsiktiga huvudägarskapet tillsammans med familjen Zetterberg. Swedol har en tydlig inriktning på proffsmarknaden och har effektiviserat sin logistik. Med den förstärkta säljorganisationen bedömer vi att bolaget är redo för tillväxt. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för Swedol, bland annat inom e-handel där Nordstjernan har kunskap genom sitt ägande av Bygghemma”, säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

”Nordstjernan är med sin finansiella styrka, industriella expertis och långsiktighet en mycket lämplig ägare för Swedol. Det har historiskt funnits ett stort intresse från olika investerare för Swedol och vi är därför nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare som möter våra högt ställda krav. Vi ser fram emot att äga och utveckla bolaget vidare tillsammans med Nordstjernan”, säger John och Rolf Zetterberg.

”Det starka och långsiktiga ägarskap som familjen Zetterberg och Nordstjernan utövar ger Swedol goda möjligheter till tillväxt. Vi kan nu växla upp våra satsningar och dra nytta av Nordstjernans kompetens inom såväl bygg som handel”, säger Swedols verkställande direktör Clein Johansson Ullenvik.

FH Partners agerade finansiell rådgivare åt Zelda i samband med transaktionen.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Rolf och John Zetterberg
Ägare

Aktiebolaget Zelda

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Rolf Zetterberg, Zelda
Telefon: +46 708 26 92 63
E-post: rolf@zelda.se

John Zetterberg, Zelda
Telefon: +46 707 57 46 22
E-post: john@zelda.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Swedol erbjuder prisvärda högkvalitativa produkter och tjänster för professionella yrkesutövare. Swedol är verksamt i Sverige och Norge, via butiker, webb, postorderkatalog, telefon, fältsäljpersonal och partnerföretag. Större delen av försäljningen kommer från bolagets 41 egna butiker i Sverige, som är geografiskt spridda över hela landet, liksom de sex egna butikerna i Norge. Huvudproduktkategorier är verktyg, personlig skyddsutrustning, fordonstillbehör, flödesteknik, olja och kemikalier, arbetsplatsutrustningar och jord- och skogsbruk. Mer information finns på www.swedol.se.

Pressmeddelande (PDF)