Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar innehavet i Ekornes till 10,2 procent

2008-05-23

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har förvärvat ytterligare aktier i Ekornes ASA (”Ekornes”). Nordstjernans samlade innehav i Ekornes efter förvärvet uppgår till 3 743 376 aktier, vilket motsvarar 10,2 procent av aktierna och rösterna.

Ekornes är en av de tre största möbeltillverkarna i Norden och bland de ledande i världen vad gäller vilfåtöljer. Dessa säljs under det välkända varumärket Stressless. Ekornes säljer dessutom soffor och madrasser. Bolagets omsättning uppgick under 2007 till NOK 2,6 miljarder med ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om NOK 465 miljoner. Ekornes har sin bas i Ålesund, Norge. För mer information se www.ekornes.com.

”Ekornes är Nordstjernans första investering i Norge. Bolaget är ett av de mer framgångsrika i möbelbranschen och det har ett starkt varumärke. Precis som Nordstjernan är Ekornes ett familjebolag. Vi ser fram emot att vidareutveckla bolaget tillsammans med ledningen, styrelsen och de övriga ägarna. I förra veckan valdes Nora F. Larssen, som är en ledande befattningshavare i Nordstjernan, in i styrelsen.” säger Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan.


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:
Tomas Billing, VD för Nordstjernan, +46 8 788 50 18.

wkr0003.pdf