Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar innehavet i Ramirent

2008-05-30

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har förvärvat ytterligare aktier i Ramirent Oyj (”Ramirent”). Nordstjernans samlade innehav i Ramirent efter förvärvet uppgår till 27 889 089 aktier, vilket motsvarar 25,7 procent av aktierna och rösterna.

Ramirent är ett av de tre största maskinuthyrningsföretagen i Europa. Bolagets omsättning uppgick under 2007 till 634 MEUR med ett resultat före skatt om 146 MEUR. För mer information se www.ramirent.com.

wkr0003.pdf