Pressmeddelanden

Stella Plastic förvärvar Tielmans Plastindustri

2008-06-18

Stella Plastic, som är ett helägt dotterbolag till Nordstjernan, förvärvar 100 procent av aktierna i Tielmans Plastindustri AB från nuvarande ägare Anders Tielman. Stella Plastic är sedan tidigare ägare till GP Plastic.

Tielmans Plastindustri formsprutar tekniskt formgods åt ledande industriföretag, där kvalitet och leveranssäkerhet kommer i första rummet. Bolaget omsatte 70 Mkr under 2007 och har en produktionsanläggning i Linköping. Mer information om Tielmans Plastindustri återfinns på bolagets hemsida, www.tpiab.se.

GP Plastic formsprutar plastdetaljer till livsmedels- och medicinteknikindustrin. GP Plastic omsatte 505 Mkr under 2007 och har produktionsanläggningar i Gislaved och Dresden, Tyskland. Mer information om GP Plastic återfinns på bolagets hemsida,
www.gp-plastic.com.

”Tielmans Plastindustri är ett starkt bolag med en tydlig kvalitetsprofil och vi kände redan från den första kontakten att det var mycket som stämde vad gäller strategier och värderingar. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget. Tielmans Plastindustri är Stella Plastics första förvärv och jag är övertygad om att vi kommer att göra fler förvärv framöver.”, säger Börje Vernet, VD på Stella Plastic sedan ett år och ansvarig för att driva expansionen.

”Genom sitt industriella kunnande och långsiktiga engagemang känns Nordstjernan och Stella Plastic som en perfekt ny ägare till bolaget, när jag nu väljer att trappa ner min yrkesverksamhet.”, säger nuvarande ägare Anders Tielman.

Tillträdet av aktierna planeras till 30 juni 2008. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen.

Frågor besvaras av:

Börje Vernet, VD Stella Plastic, +46 70 298 46 67.

Mats Heiman, styrelseordförande i Stella Plastic och senior investment manager i Nordstjernan, +46 70 810 74 89.

Anders Tielman, ägare till Tielmans Plastindustri, +46 70 590 84 91.

wkr0003.pdf