Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar 10 % i Attendo

2015-11-11

Nordstjernan har överenskommit med IK Investment Partners om att förvärva 10 % av aktierna i Attendo för 800 MSEK i samband med den planerade börsintroduktionen av bolaget. Nordstjernan har även möjlighet att köpa ytterligare 3 % av aktierna till samma aktiekurs som vid börsintroduktionen.

Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan, säger:

”Attendo är ett välskött bolag med starkt fokus på kvalitet. Företaget har målmedvetet byggts upp sedan det grundades för 30 år sedan. Nordstjernan ser ett stort framtida behov av högkvalitativa, privata verksamheter för att kunna hantera de snabbt ökande kraven på omsorg för en åldrande befolkning.”

”Vi ser fram emot att under många år vara med och bygga ett av Europas största och det kvalitativt bästa bolaget inom omsorg.”

Nordstjernan har en lång tradition som stor, aktiv ägare i såväl börsnoterade som privatägda företag. Nordstjernan grundades år 1890 och Nordstjernans största ägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Attendo är Nordstjernans andra investering inom omsorgssektorn. Sedan 2007 är Nordstjernan största ägare i Etac, som vi förvärvat från RFSU (Riksförbundet för Sexuell Upplysning). Etac erbjuder produkter för vuxna och barn med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och hem. Etac omsätter över 1,3 Mdr SEK och är idag ett helägt dotterbolag till Nordstjernan.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)