Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar PMC Group – en av Nordens ledande leverantörer av hydrauliklösningar

2015-11-17

  • Nordstjernan förvärvar 100 procent av aktierna i PMC Group AB (”PMC”) från ett bankkonsortium lett av Nordea Bank AB (publ)
  • PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin

Nordstjernan förvärvar 100 procent av aktierna i PMC från ett bankkonsortium lett av Nordea Bank AB (publ). Bankkonsortiet tog den 23 september 2015 över ägandet av PMC från riskkapitalbolaget Segulah, som ägt bolaget sedan 2005.

PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin. Bolaget tillhandahåller ett brett spektrum av produkter till industrin såsom skräddarsydda hydrauliska system och komponenter, hydrauliska cylindrar samt specialprodukter inom utvalda nischer (snäckväxlar, pneumatik och tågdörrar). PMC har cirka 1 000 anställda och omsatte under 2014 cirka 1,8 Mdr SEK med ett normaliserat rörelseresultat (EBITDA) om 63 MSEK.

”Vi har följt PMC:s utveckling under en längre tid. Bolaget har haft det tufft de senaste åren men vi bedömer att det finns en stor potential som vi kan realisera. Bolaget har ett starkt varumärke och en god position i marknaden. Vi ser nu därför fram emot att aktivt arbeta med bolaget för att stärka dess lönsamhet och skapa tillväxt. Vi har en god förståelse för verksamheten genom Börje Vernet, bolagets tidigare VD under åren 1999-2005, som ingår i Nordstjernans industriella nätverk.”, säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

”Vi är mycket nöjda med att Nordstjernan har förvärvat PMC. Nordstjernan är en stark ägare som kan tillföra industriell kompetens och utveckla verksamheterna.”, säger PMC:s verkställande direktör Mikael Andersson.

”Bankkonsortiet har strävat efter att finna en långsiktig industriell hemvist för bolaget. Vi är mycket nöjda med att bolaget nu får en aktiv och finansiellt stark ägare som kan utveckla bolaget både strategiskt och operativt. Vi ser fram emot att ha ett fortsatt nära samarbete med både PMC och Nordstjernan.”, säger Ulf Westenius, kundansvarig på Nordea och företrädare för bankkonsortiet.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet 2015.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren för transaktionen.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Mikael Andersson
Verkställande direktör

PMC Group AB

Ulf Westenius
Kundansvarig
Nordea Bank AB (publ)

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Mikael Andersson, verkställande direktör PMC Group AB
Telefon: +46 42 38 15 50
E-post: mikael.andersson@pmcgroup.se

Ulf Westenius, kundansvarig Nordea Bank AB (publ)
Telefon: +46 70 267 55 27
E-post: ulf.westenius@nordea.com

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin. Mer information om PMC Group finns på www.pmcgroup.se

Pressmeddelande (PDF)