Pressmeddelanden

Nordstjernan tar nästa steg i att bygga en global koncern inom hjälpmedel

2015-12-21

Etac köper Convaid, en stark nischaktör inom barnhjälpmedel i USA

Nordstjernan fortsätter att expandera inom vård- och hjälpmedelssektorn genom att det helägda dotterbolaget Etac förvärvar det amerikanska bolaget Convaid.

Genom förvärvet tar Nordstjernan nästa steg i att bygga en global koncern inom hjälpmedel och stärker Etacs position i Nordamerika. Convaid är ett marknadsledande amerikanskt bolag som tillverkar och säljer sulkys för barn med nedsatt rörelseförmåga. Convaids omsättning beräknas 2015 motsvara cirka 150 MSEK. Mer information om Convaid finns på www.convaid.com.

Nordstjernan förvärvade 60 % av aktierna i Etac i december 2006, och förvärvade de resterande aktierna i december 2011. Med Nordstjernan som ägare har Etac, genom organisk tillväxt och förvärv, växt till en av de ledande aktörerna i norra Europa inom hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Förvärvet år 2011 av danska R82, en av världens ledande producenter av barnhjälpmedel, gav Etac en global försäljningsplattform samt en förstärkt position inom produktområdet. Etac omsätter idag 1,3 Mdr SEK. Mer information om Etac och R82 finns på www.etac.se samt www.r82.com.

”Det är spännande att utveckla Etac från ett skandinaviskt bolag med ett brett produktutbud till en global aktör med spjutspetskompetens inom det viktiga produktområdet barnhjälpmedel, och med starka positioner inom några andra utvalda områden. Bolagets ledning arbetar målinriktat och affärsmässigt med detta fokus. Convaid är den senaste pusselbiten. Vi är nöjda med Etacs utveckling och fortsätter att söka efter kompletterande förvärv.” säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

”Genom förvärvet av Convaid kompletterar Etac sitt produkterbjudande inom barnhjälpmedel. Minst lika spännande är att vi fördubblar omsättningen i Nordamerika och på så sätt etablerar en starkare plattform för fortsatt hög tillväxt inom såväl barnhjälpmedel som Etacs övriga produkter på den marknaden.” säger Etacs verkställande direktör Torben Helbo.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.
     

Tomas Billing Torben Helbo
Verkställande direktör Verkställande direktör
Nordstjernan AB Etac AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Torben Helbo, verkställande direktör Etac AB
Telefon: +45 40 72 48 80
E-post: torben.helbo@etac.com
     

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Etac utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bolaget har ett brett sortiment av hjälpmedel för både yngre och äldre personer. Genom dotterbolaget R82 är Etac världsledande inom hjälpmedel för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga, vilket även är det största affärsområdet. Etac är helägt av Nordstjernan. Mer information om Etac och R82 finns på www.etac.com och www.r82.com

Pressmeddelande (PDF)