Pressmeddelanden

Nordstjernan slutför förvärvet av PMC Group och bildar Dacke Industri

2016-01-12

  • Nordstjernan har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i PMC Group AB (”PMC”)

  • PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin

  • Nordstjernan bildar det helägda Dacke Industri AB (”Dacke Industri”), med affärsidé att investera i teknikbolag inriktade mot kundanpassade systemlösningar och komponenter

Nordstjernan har utsett Börje Vernet till verkställande direktör för Dacke Industri. Börje Vernet är för närvarande koncernchef för Nordstjernan-ägda Rosti Group, men lämnar under första kvartalet i år sin befattning inom Rosti för att arbeta heltid inom Dacke Industri.

”PMC har idag ett flertal starka verksamheter inom såväl hydraulik som smörjsystem, elektromekanik och pneumatik. Syftet med Dacke Industri är att vi ska skapa en stark och växande företagsgrupp inom dessa och närliggande teknikområden – med respektive verksamheter organiserade som självständiga, teknik- och marknadsledande, kostnadseffektiva företag. Med denna organisationsform vill vi skapa bra förutsättningar för de olika teknikverksamheternas utveckling i såväl Norden som globalt. Vi avser även genomföra ytterligare förvärv inom området.”, säger Börje Vernet, tillträdande verkställande direktör för Dacke Industri.

Dacke Industri utgör därmed nytt moderbolag till följande enheter:

  • PMC Hydraulics Group AB med ett flertal dotterbolag inom hydraulikområdet
  • PMC Cylinders AB
  • PMC Lubrication AB
  • PMC Swedrive AB
  • Pneumatik- och dörrsystemverksamheten i Finland, som bildar en fristående enhet under ledning av Tomi Ojala

Nuvarande koncernchef och verkställande direktör för PMC, Mikael Andersson, lämnar på egen begäran sin befattning. Mikael Andersson arbetar fram till sin pension den 31 mars 2016 som stöd för den nya ledningen.

Till koncernchef för PMC Hydraulics Group AB har Nordstjernan utsett Mikael Lundgren, tidigare VP PMC Group Accounts med ansvar för PMC:s stora globala kunder.

Nordstjernan har utsett nuvarande CFO för PMC, Ulf Fridlund, till CFO för PMC Hydraulics Group AB. Parallellt med denna befattning kommer Ulf Fridlund även att anta rollen som CFO för Dacke Industri.

Övriga ledande befattningshavare inom koncernen är oförändrade.

Tomas Billing Börje Vernet Mikael Lundgren
Verkställande direktör Verkställande direktör Verkställande direktör
Nordstjernan AB Dacke Industri AB PMC Hydraulics Group AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Börje Vernet, verkställande direktör Dacke Industri AB
Telefon: +46 40 20 47 05
E-post: bvt@rosti.com

Mikael Lundgren, verkställande direktör PMC Hydraulics Group AB
Telefon: +46 70 999 87 38
E-post: mikael.lundgren@pmcgroup.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Dacke Industri AB investerar i teknikbolag med inriktning mot kundanpassade systemlösningar och komponenter

PMC är en av Nordens ledande leverantörer av hydraulik, pneumatik och smörjsystem till OEM-kunder och slutkunder inom industrin. Mer information om PMC finns på www.pmcgroup.se

Pressmeddelande (PDF)