Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer Sirius Machinery

2008-11-04

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har sålt 100 procent av sin ägarandel i dotterbolaget Sirius Machinery AB (”Sirius”) till den italienska förpackningsmaskinkoncernen Coesia S.p.A. (”Coesia”).

Sirius (www.siriusmachinery.com) är en världsledande leverantör av tub- och läppstiftsfyllningsmaskiner, kartonnerare samt matningsutrustning. Sirius erbjuder kompletta förpackningsmaskinsystem för kunder inom kosmetik, läkemedel, toalettartiklar och livsmedel. Koncernen har tillverkning i Sverige, Frankrike och Kina. 2007 hade koncernen en omsättning på 77 MEUR och cirka 500 anställda.

Nordstjernan har varit ägare till Sirius sedan 2004. Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen.

”Sirius företagsledning har genomfört en stor förändring av koncernen sedan Nordstjernans förvärv 2004. När vi köpte företaget hade det en otydlig strategi och gick inte med vinst. Idag har koncernen en tydlig vision och avkastningen på sysselsatt kapital överstiger 25 procent. Sirius har varit en mycket god investering för Nordstjernan.”, säger Tomas Billing, VD för Nordstjernan.

”Jag är stolt över hur Sirius har utvecklats under de senaste åren. Sirius passar väl in i Coesias förpackningsmaskinverksamhet och jag är övertygad om att Coesia för med sig både erfarenhet och tillgång till nya kunder för Sirius.”, säger Eric Sellier, VD för Sirius.


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0003.pdf