Pressmeddelanden

Nordstjernan utnyttjar option och ökar till 13 procent i Attendo

2016-05-13

Nordstjernan AB har utnyttjat den option bolaget erhöll av Augustus International S.á.r.l., ett bolag kontrollerat av IK2004-fonden, i samband med Attendos börsintroduktion i november 2015. Optionen innebar en möjlighet att köpa ytterligare 3 procent av aktierna till samma aktiekurs som vid börsintroduktionen, vilket gör att Nordstjernans ägande ökar till 13 procent. Aktierna övergår i Nordstjernans ägo senast den 23 maj 2016.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)