Pressmeddelanden

Nordstjernan har stämplat om aktier i NCC inför utdelningen av Bonava

2016-05-20

För att aktierna i NCC AB:s dotterbolag Bonava AB (publ) ska kunna delas ut till aktieägarna i NCC i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna får inte Nordstjernans andel av rösterna i NCC överstiga 50 procent. Nordstjernan har därför stämplat om 9 000 000 A-aktier i NCC till B-aktier, vilket innebär att Nordstjernans andel av rösterna i NCC minskat från cirka 62,2 procent till cirka 49,4 procent. Nordstjernans kapitalandel är dock oförändrad och uppgår till cirka 20,0 procent.

Efter omstämplingen innehar Nordstjernan 10 700 000 A-aktier och 11 029 774 B-aktier i NCC.

    
Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se


      
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)