Pressmeddelanden

Nordstjernan och Zelda överens om långsiktig option

2016-08-10

Nordstjernan förvärvade närmare 30 procent av kapitalet och rösterna i Swedol från familjen Zetterbergs ägarbolag Zelda i juni 2015. Zelda och Nordstjernan har framgångsrikt samarbetat i Swedol sedan dess. Bolaget har intensifierat arbetet med att skapa tillväxt. Aktiekursen har ökat med cirka 40 procent och genom förvärvet av Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”) har Swedol etablerat sig som ett av de ledande företagen inom personliga skydd och arbetskläder med en omsättning om cirka 2,6 miljarder SEK.

Zelda och Nordstjernan har fört en diskussion om att reglera det långsiktiga ägandet i bolaget och har kommit överens om en optionsrätt för Nordstjernan att under perioden juni 2019 till juni 2020 förvärva Zeldas resterande aktieinnehav i Swedol.

Nordstjernan och Zelda är aktiva ägare och kommer även fortsättningsvis att stödja bolaget och ta huvudägaransvar i syfte att skapa en fortsatt god kursutveckling i Swedol på lång sikt.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för optionen.

Tomas Billing Rolf och John Zetterberg
Verkställande direktör             
Ägare
Nordstjernan AB Aktiebolaget Zelda

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Rolf Zetterberg, Zelda
Telefon: +46 708 26 92 63
E-post: rolf@zelda.se

John Zetterberg, Zelda
Telefon: +46 707 57 46 22
E-post: john@zelda.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Swedol erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget skulle den nya Swedolkoncernen, med Grolls inkluderat, ha omsatt cirka 2,6 miljarder SEK för år 2015. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Pressmeddelande (PDF)