Pressmeddelanden

Remissvar avseende kvoteringsförslag

2016-11-17

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag avseende kvotering i bolagsstyrelser.

Nordstjernan motsätter sig detta förslag. Nordstjernans remissvar, som är inskickat till Justitiedepartementet, finner ni bilagt.

Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt.
Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)