Pressmeddelanden

Remissvar avseende beslutanderätt för riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare

2009-09-10

Nordstjernan har idag skickat in ett remissvar avseende SOU 2009:34. Ni finner detta bilagt. NORDSTJERNAN AB Styrelsen och verkställande direktören Frågor besvaras av: Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, +46 8 788 50 18

wkr0011.pdf