Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande

2009-09-22

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har den 22 september 2009 avyttrat 2 211 000 aktier av serie B i NCC AB (publ) (”NCC”). Nordstjernans totala aktieinnehav i NCC uppgår efter avyttringen till 25 000 000 aktier av serie A, vilket motsvarar 23,1 procent av aktierna och 51,0 procent av rösterna i NCC. Tomas Billing Verkställande direktör Nordstjernan AB Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon +46 8 788 50 18.

wkr0011.pdf