Pressmeddelanden

Remissvar avseende ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78)

2017-02-08

I november 2016 lämnades betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) till regeringen. Nordstjernans remissvar, som är inskickat till Finansdepartementet, finner ni bilagt. Sammanfattningsvis avvisar Nordstjernan förslaget om vinstbegränsning för välfärdsbolag av såväl principiella som av praktiska skäl.

Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se

Pressmeddelande (PDF)