Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar del av Rosti

2009-12-02

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) och Rosti A/S (”Rosti”) har beslutat att Nordstjernan ska förvärva 100 procent av aktierna i Rosti Technical Plastics Holding A/S (”RTP”) genom sitt helägda dotterbolag Stella Plastic Holding AB (”Stella”). Det fusionerade företaget Stella/RTP får namnet Rosti och huvudkontor i Köpenhamn. Verkställande direktör blir Börje Vernet som idag är verkställande direktör för Stella. Företaget får en omsättning på mer än 150 miljoner euro och cirka 1 800 anställda. RTP tillverkar formsprutade plastprodukter för en rad olika branscher. RTP:s omsättning för de senaste tolv månaderna uppgick till 112 miljoner euro. RTP har tillverkning i Kina, Indien, Nederländerna, Polen och Skottland. Nordstjernan/Stella har även option på att köpa Rostis amerikanska verksamhet. Mer information om Rosti/RTP finns på www.rosti.com. Stella (tidigare GP Plastic) tillverkar formsprutade plastdetaljer huvudsakligen för livsmedelsindustrin. Stellas omsättning för de senaste tolv månaderna uppgick till 42 miljoner euro. Bolaget bedriver produktion i Tyskland och Sverige. Mer information om Stella finns på www.stellaplastic.se. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag som genom aktivt ägande i nordiska företag ska skapa värdetillväxt. Investeringarna ska vara långsiktiga. Nordstjernans omsättning under de senaste tolv månaderna uppgick till drygt 6 miljarder euro. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. Rosti A/S ingår i koncernen A.P. Moller–Maersk där flera rederier, olje-, logistik- och detaljhandelsföretag ingår. Under de senaste åren har A.P. Møller–Mærsk valt att avyttra de industriföretag som inte ingår i koncernens kärnverksamhet som är rederi- och energiverksamhet. – Till de flesta av Nordstjernans innehav letar vi efter kompletterande förvärv och vi är glada över att ha hittat RTP till vårt företag Stella. RTP är Nordstjernans första investering i Danmark som vi hoppas kommer att följas av fler danska investeringar. Vi satsar även fortsättningsvis på att erbjuda företagets framstående kunder plastdetaljer av hög kvalitet och hoppas kunna få verksamheten att växa ytterligare framöver, säger Tomas Billing, VD för Nordstjernan. – Rostis avyttrade verksamhet passar Stella perfekt. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. RTP har uthålliga och lönsamma verksamheter, och ett starkt resultat, säger Bent E. Carlsen, styrelseordförande i Rosti A/S. Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen. Transaktionen måste godkännas av konkurrensmyndigheterna och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2010. RTP bedriver sin verksamhet som vanligt fram till dess att transaktionen beräknas vara klar. Tomas Billing Verkställande direktör Nordstjernan AB Bent E. Carlsen Styrelseordförande Rosti A/S Frågor besvaras av: Tomas Billing, VD för Nordstjernan AB, +46 8 788 50 00 Börje Vernet, VD för Stella Plastic Holding AB, + 46 702 98 46 67 Bent E. Carlsen, styrelseordförande, Rosti A/S, A. P. Møller–Maersk A/S, +45 33 63 50 40 Stig Hoffmeyer, VD för Rosti A/S, + 45 44 20 17 10

wkr0011.pdf