Pressmeddelanden

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol

2017-02-20

Ledande befattningshavare inom Swedol-koncernen har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner avseende aktier i Swedol AB (publ) till marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna är utfärdade av Swedol AB:s (publ) huvudägare Nordstjernan AB.

Swedol AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Swedol AB (publ) medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet.

 
Tomas Billing                                        
Verkställande direktör                           
Nordstjernan AB                                   

 
Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)