Pressmeddelanden

Nordstjernan slutför förvärvet av del av Rosti

2010-03-09

Den 30 november 2009 beslutade Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) och Rosti A/S (”Rosti”) att Nordstjernan skulle förvärva 100 procent av aktierna i Rosti Technical Plastics Holding A/S (”RTP”) genom sitt helägda dotterbolag Stella Plastic Holding AB (”Stella”) i enlighet med pressmeddelandet från den 1 december 2009. Idag, den 9 mars 2010, slutfördes överenskommelsen sedan den godkänts av konkurrensmyndigheterna. Det fusionerade företaget Stella/RTP får namnet Rosti Technical Plastics och huvudkontor i Köpenhamn. Verkställande direktör blir Börje Vernet som idag är verkställande direktör för Stella. Företaget får en omsättning på omkring 175 miljoner euro och cirka 1 800 anställda. “Vi ser fram emot att fortsätta företagens utveckling genom den nya koncernen Rosti Technical Plastics och betjäna kunderna på bästa sätt. Jag är övertygad om att Stella och RTP blir ett starkt företag. Båda koncernerna klarade den ekonomiska nedgången under 2009 mycket bra”, säger Börje Vernet. Nordstjernan har beslutat att avstå från optionen på att köpa Rostis amerikanska verksamhet. “Det var ett svårt beslut. Men vi känner att vi med en strategi där vi fokuserar våra resurser och vår ledningskompetens på Rostis europeiska och asiatiska verksamheter kommer att kunna erbjuda våra kunder det bästa värdet”, säger Börje Vernet. Rosti A/S, som ingår i koncernen A.P. Møller - Mærsk Group, behåller fem fabriker – tre inom Technical Plastics i USA och två PET-flaskfabriker i Europa. “Samtliga Rostis tio fabriker, inklusive de fem som såldes till Nordstjernan, visade ett mycket starkt resultat för 2009. Trots att koncernens omsättning minskade med 20 procent på grund av konjunkturnedgången mer än fördubblades EBIT och orderingången för nya framtida projekt var rekordhög”, säger Stig Hoffmeyer, Senior Vice President, A.P. Møller - Mærsk. RTP tillverkar formsprutade plastprodukter för en rad olika branscher. Under 2009 uppgick RTP:s omsättning till 115 MEUR från fabrikerna i Kina, Indien, Nederländerna, Polen och Skottland. Mer information finns på www.rosti.com. Stella (tidigare GP Plastic) tillverkar formsprutade plastdetaljer huvudsakligen för livsmedelsindustrin. Stellas omsättning uppgick till 45 MEUR 2009. Bolaget bedriver produktion i Tyskland och Sverige. Mer information finns på www.stellaplastic.se. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag som genom aktivt ägande i nordiska företag ska skapa värdetillväxt. Investeringarna ska vara långsiktiga. Nordstjernans omsättning uppgick till drygt 6 miljarder euro 2009. Mer information finns på www.nordstjernan.se. Rosti A/S ingår i koncernen A.P. Møller - Mærsk Group där flera rederier, olje-, logistik- och detaljhandelsföretag ingår. Under de senaste åren har A.P. Møller - Mærsk valt att avyttra de industriföretag som inte ingår i koncernens kärnverksamhet som är rederi- och energiverksamhet. Mer information finns på www.maersk.com. Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen. Tomas Billing Verkställande direktör Nordstjernan AB Bent E. Carlsen Styrelseordförande Rosti A/S Frågor besvaras av: Tomas Billing, VD för Nordstjernan AB, +46 8 788 50 00 Börje Vernet, VD för Stella Plastic Holding AB, + 46 702 98 46 67 Stig Hoffmeyer, Senior Vice President, A.P. Møller - Mærsk, + 45 33 63 17 10

wkr0011.pdf