Pressmeddelanden

Hans Eckerström och Christoph Vitzthum har utsetts till nya ledamöter i Nordstjernan AB:s styrelse

2017-05-08

Vid dagens årsstämma i Nordstjernan AB omvaldes följande styrelseledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande), Caroline Berg (vice ordförande), Peter Leimdörfer och Tomas Nicolin. Till nya styrelseledamöter valdes Hans Eckerström och Christoph Vitzthum.

Hans Eckerström (född 1972) är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och fil.mag. i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han var 2001-2015 partner på NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Hans är idag styrelseledamot i Thule Group AB.

Christoph Vitzthum (född 1969) är Ekonomie magister från Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors. Han är koncernchef i Fazer-koncernen sedan 2013 och styrelseordförande i Konecranes Oyj. Under åren 1999-2013 var Christoph verksam i Wärtsilä Oyj och han var styrelseledamot i NCC AB 2010-2017.

Per Lindberg och Bo Risberg har avböjt omval.


Frågor besvaras av:

Antonia Ax:son Johnson

Ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse
Telefon: 08-701 61 00

Viveca Ax:son Johnson
Ordförande i Nordstjernan AB
Telefon: 08-788 50 18

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se 

Pressmeddelande (PDF)