Pressmeddelanden

Nordstjernan ökar i Ekornes

2010-05-26

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har den 25 maj 2010 ökat sitt innehav i norska Ekornes ASA (”Ekornes”) så att det överstiger 15 procent. Nordstjernans totala aktieinnehav i Ekornes uppgår efter förvärven till 5 689 448 aktier, vilket motsvarar 15,4 procent av aktierna och rösterna i Ekornes. 

Ekornes är Nordens största möbeltillverkare och bolaget äger bland annat varumärkena Stressless och Svane. För mer information se www.ekornes.no

”Vi har varit aktiva ägare i Ekornes de senaste två åren. Vi är entusiastiska över bolaget och imponerade av hur bolaget har hanterat ett krävande år som 2009. Under 2009 genererade Ekornes en rörelsemarginal om drygt 19 procent och ökade orderingången med 6 procent.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan. 

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

wkr0005.pdf