Pressmeddelanden

Remissvar avseende ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” (SOU 2017:38)

2017-09-08

Bilagt finner ni Nordstjernans remissvar till den så kallade Reepaluutredningens slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” (SOU 2017:38). Remissvaret är inskickat till Finansdepartementet, finns bilagt till detta pressmeddelande samt på Nordstjernans hemsida www.nordstjernan.se.

Sammanfattningsvis avvisar Nordstjernan förslaget om vinstbegränsning för välfärdsbolag av såväl principiella som av praktiska skäl. Nordstjernan motsätter sig också slutsatsen att inga andra och mindre ingripande åtgärder än vinstbegräsning är tillräckliga för att nå målet om en högkvalitativ välfärd.

Viveca Ax:son Johnson
Styrelseordförande
Nordstjernan AB

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Remissvar (PDF)