Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Lideta Hälsovård

2017-11-10

Nordstjernan har överenskommit med grundarfamiljen Larsson/Lewné att förvärva en majoritet av aktierna i Lideta Hälsovård (”Lideta”). Dr. Simon Larsson och Hugo Lewné kommer fortsatt att vara delägare i Lideta och Hugo Lewné fortsätter samtidigt som verkställande direktör. 

Lideta bedriver primärvård via 15 enheter i Stockholm och södra Sverige. Bolaget har vuxit snabbt sedan det grundades 2001 av läkaren Simon Larsson och Lideta har idag 93 000 listade patienter, 350 medarbetare och omsätter cirka 500 MSEK. De senaste åren har Lideta vuxit genom förvärv samt investerat i olika digitala initiativ för att öka tillgängligheten och effektiviteten i vården. 

Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan, säger:

”Nordstjernan ser ett stort framtida behov av högkvalitativa, privata vårdverksamheter. Vi går in som majoritetsägare i välskötta Lideta med ambitionen att under många år vara med och vidareutveckla ett kvalitativt bolag inom svensk hälso- och sjukvård.” 

Hugo Lewné, verkställande direktör i Lideta, säger:

”Vi är mycket glada över att få Nordstjernan som majoritetsägare i Lideta. Tillsammans med Nordstjernan ser vi i familjen fram emot att fortsätta utveckla bolaget.” 

Lideta är Nordstjernans tredje investering inom sektorn vård och omsorg. Sedan 2007 äger Nordstjernan Etac, ett globalt hjälpmedelsföretag som bland annat erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga. 2015 investerade Nordstjernan i det noterade omsorgsbolaget Attendo och är idag bolagets största ägare. 

Nordstjernan har en lång tradition som aktiv ägare i såväl börsnoterade som privatägda företag. Nordstjernan grundades år 1890 och bolagets största ägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet 2017.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. 


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB 

     
Frågor besvaras av: 

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se 

Hugo Lewné, verkställande direktör Lideta Hälsovård
Telefon: +46 42 453 04 90
E-post: hugo@lideta.se 

       
          

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Lideta Hälsovård är ett vårdbolag som bedriver primärvård i Stockholm och södra Sverige. Mer information om Lideta finns på www.lideta.se

Pressmeddelande (PDF)