Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Mama Mia

2017-12-20

Nordstjernan expanderar inom hälso- och sjukvårdssektorn och förvärvar majoriteten av aktierna i Barnmorskegruppen MAMA MIA Aktiebolag (”Mama Mia”), som tilläggsförvärv till Lideta Hälsovård (”Lideta”). Säljarna, familjen Wahlström, kommer att träda in som delägare i det bolag som består av både Lidetas och Mama Mias verksamheter. Lidetas nuvarande verkställande direktör, Hugo Lewné, kommer fortsätta som verkställande direktör för gruppen. Samtidigt går Mama Mias verkställande direktör Eva Laurin in i Lidetas ledning.

Mama Mia bedriver mödra- och barnhälsovård via sju enheter i Stockholm och Malmö, samt primärvård via två enheter i Stockholm under varumärket To Care. Bolaget grundades 1988 av Christina Wahlström, har vuxit snabbt de senaste åren och omsatte under föregående räkenskapsår strax under 200 MSEK med drygt 170 anställda. Lideta stärker härmed sin position inom såväl mödra- och barnhälsovård som primärvård.

Tomas Billing, verkställande direktör i Nordstjernan, säger:
”Vi ser mycket positivt på Mama Mias verksamhet och varumärke. Nordstjernans ambition är att under många år bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård.”

Eva Laurin, verkställande direktör i Mama Mia, säger:
”Vi är mycket glada över att få Nordstjernan som majoritetsägare i Mama Mia. Tillsammans med Nordstjernan och Lideta ser vi i familjen fram emot att fortsätta utveckla bolaget.”

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Hugo Lewné, verkställande direktör Lideta Hälsovård
Telefon: +46 42 453 04 90
E-post: hugo@lideta.se

Eva Laurin, verkställande direktör Mama Mia
Telefon: +46 707 70 00 29
E-post: eva.laurin@mamamia.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se

Lideta Hälsovård är ett vårdbolag som bedriver primärvård i Stockholm och södra Sverige. Mer information om Lideta finns på
www.lideta.se

Mama Mia bedriver mödravård, barnhälsovård och primärvård i Stockholm och Malmö. Mer information om Mama Mia finns på
www.mamamia.se  

Pressmeddelande (PDF)