Pressmeddelanden

Etac förvärvar Molift

2010-10-22

Etac AB (”Etac”), som Nordstjernan Investment AB (”Nordstjernan”) äger till 60 procent, förvärvar 100 procent av aktierna i det norska bolaget Molift Group AS (”Molift”) från nuvarande ägare Katalysator AS och ledningen i bolaget. 

Molift tillverkar och säljer produkter för personförflyttning under varumärket Molift. Molift är verksamt genom egna bolag i Norge och genom distributörer utanför Norge. Bolaget omsatte 130 MNOK under 2009 och har 60 anställda. Tillverkning sker i en produktionsanläggning i Gjøvik, Norge. Mer information om Molift återfinns på bolagets hemsida, www.molift.no. 

Etac tillverkar och säljer hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Etac har ett brett sortiment av hjälpmedel som inkluderar manuella och eldrivna rullstolar, rollatorer, hemvårdsprodukter och tryckavlastningsprodukter. Bolaget omsatte 1 091 MSEK under 2009 och har 550 anställda. Etac har produktions­anläggningar i Anderstorp och Hønefoss, Norge. Etac ägs till 60 procent av Nordstjernan och till 40 procent av RFSU. Mer information om Etac återfinns på bolagets hemsida, www.etac.com. 

”Molift är ett bolag med många kompetenta medarbetare, ett starkt varumärke och ett innovativt produktprogram. Förvärvet innebär en förstärkning av Etacs produktprogram inom mekanisk förflyttning och vi ser fram emot att utveckla detta område vidare”, säger Terje Berntzen, verkställande direktör för Etac. 

Tillträdet av aktierna planeras till den 10 november 2010. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen. 

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

 

Frågor besvaras av: 

Nora Larssen, styrelseordförande i Etac och Senior Investment Manager i Nordstjernan, +46 70 665 65 85. 

Terje Berntzen, verkställande direktör för Etac, +47 91 35 31 28. 
 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 

RFSU är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som funnits sedan 1933. Mer information om RFSU finns på hemsidan www.rfsu.org. 

Etac utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av funktionella och designade produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bolaget har verkat i branschen i cirka 40 år, omsatte 1 091 MSEK under 2009 och har 550 anställda. Dotterbolag finns i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Mer information om Etac finns på bolagets hemsida, www.etac.com. 

wkr0005.pdf