Pressmeddelanden

Nordstjernans remissvar angående promemorian ”Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering”

2018-04-10

Bilagt finner ni Nordstjernans remissvar angående promemorian ”Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering” från januari 2018. Remissvaret, som är inskickat till Finansdepartementet, finns bilagt till detta pressmeddelande samt på Nordstjernans hemsida www.nordstjernan.se.

Sammanfattningsvis kvarstår Nordstjernan vid sin principiella uppfattning att regeringens förslag i praktiken innebär ett vinstförbud. Mot denna bakgrund avstyrker Nordstjernan förslaget.

    
Viveca Ax:son Johnson

Styrelseordförande
Nordstjernan AB

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

   
Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson, Styrelseordförande, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 00
E-post: vaj@nordstjernan.se

Tomas Billing, Verkställande direktör, Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

   
  
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)

Nordstjernans remissvar angående promemoria från januari 2018