Pressmeddelanden

Nordstjernan accepterar bud på norska börsnoterade möbelkoncernen Ekornes

2018-05-23

Investeringsföretaget Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har genom förhandsaccept bekräftat att bolaget säljer sitt innehav i den norska börsnoterade möbelkoncernen Ekornes ASA (”Ekornes”). Detta förutsatt att transaktionen som idag har ingåtts mellan Ekornes och ett kinesiskt konsortium under ledning av det kinesiska möbelbolaget Qumei Home Furnishings Group Co., Ltd. (”Qumei”) genomförs.

Nordstjernan äger 6 359 652 aktier i Ekornes motsvarande en ägarandel om 17,2 procent av kapital och röster i bolaget. Ekornes etablerades 1934 och Nordstjernan har varit största ägare i Ekornes sedan 2008.

”Ekornes är ett kvalitetsbolag som bland annat äger ett av världens starkaste möbelvarumärken – Stressless®. Bolagets ledning och styrelse har de senaste åren haft god framgång med kostnadsrationalisering och förvärvet av det Sydostasienbaserade möbelbolaget IMG. I ett nästa steg anser jag att Qumei kan skapa nya tillväxtmöjligheter och representerar en bra ny industriell ägarmöjlighet för bolaget. Jag tycker också att budet om 139 NOK per aktie är attraktivt. Går budet igenom innebär det tillsammans med genomförda utdelningar om 31 NOK en avkastning om 85 procent de senaste 24 månaderna exklusive återinvestering av utdelning. Eftersom vi anser att budet är attraktivt både för Ekornes och dess aktieägare har Nordstjernan beslutat att ge vårt stöd med en förhandsaccept.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan.


Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB


Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)