Pressmeddelanden

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattnings­havare i Attendo

2018-08-06

Nuvarande och tillträdande ledande befattningshavare i Attendo AB (publ) (”Attendo”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Attendo. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Attendos huvudägare Nordstjernan AB. Totalt har Nordstjernan utfärdat optioner med möjlighet att förvärva cirka 900 000 aktier. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
  

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se
  

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)