Pressmeddelanden

Nordstjernan har sålt sitt innehav i norska börsnoterade möbelkoncernen Ekornes

2018-08-30

Som tidigare meddelats har Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) genom en förhandsaccept bekräftat att bolaget säljer sitt innehav i den norska möbelkoncernen Ekornes ASA (”Ekornes”) till ett kinesiskt konsortium under ledning av det kinesiska möbelbolaget Qumei Home Furnishings Group Co. Ltd. (”Qumei”) förutsatt att transaktionen genomförs. Vid acceptperiodens slut hade Qumeis bud stöd av 98 procent av aktierna i Ekornes. Den 29 augusti 2018 sålde Nordstjernan hela sin ägarandel om 17,2 procent i Ekornes till Qumei. Budet för samtliga aktier i Ekornes motsvarar ett värde om 5,1 Mdr NOK.

Nordstjernan investerade initialt i Ekornes 2007 och har varit största ägare och representerat i styrelsen sedan 2008. Sedan 2016 har Nordstjernans Nora Förisdal Larssen varit ordförande i Ekornes styrelse. Under de senaste åren har Ekornes ledning och styrelse haft god framgång med kostnadsrationaliseringar och förvärvet av det Sydostasienbaserade möbelbolaget IMG. En enig styrelse rekommenderade budet från Qumei den 23 maj 2018. För att säkerställa en lyckad ägarsuccession kommer Nordstjernan under en period fortsätta att vara representerat i Ekornes styrelse.

”Nordstjernan anser att det nya industriella ägarskapet skapar ytterligare tillväxtmöjligheter för Ekornes. Vi lyckönskar bolaget och den nya ägarkonstellationen framöver.” säger Tomas Billing, VD i Nordstjernan.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se


Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)