Pressmeddelanden

Nordstjernan investerar i Diös Fastigheter AB

2018-09-04

Nordstjernan förvärvar 5,05 procent av kapitalet och rösterna i Diös Fastigheter AB från familjen Bengtssons ägarbolag Bengtssons Tidnings AB. Utöver detta har Nordstjernan även en option att köpa familjen Bengtssons resterande 5,05 procent fram till och med den 9 september 2019.

Diös, som är norra Sveriges ledande fastighetsbolag, äger och förvaltar samt utvecklar centralt belägna fastigheter i tio tillväxtstäder med stort fokus på stadsutveckling och lokal närvaro. Diös har ett fastighetsvärde på drygt 20 Mdr SEK med drygt 50 procent kontorslokaler och årliga hyresintäkter på drygt 1,7 Mdr SEK. Diös aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Stefan Stern, senior advisor Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Jonas Bengtsson, partner BTAB Invest
Telefon: +46 8 610 00 10
E-post: jonas.bengtsson@btabinvest.se

Anders Bengtsson, Partner, BTAB Invest
Telephone: +46 8 610 00 10
E-mail: anders.bengtsson@btabinvest.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)