Pressmeddelanden

Peter Hofvenstam utsedd till ny verkställande direktör för Nordstjernan

2018-12-13

Styrelsen i Nordstjernan AB har utsett Peter Hofvenstam till ny verkställande direktör. Peter Hofvenstam är idag vice verkställande direktör och ansvarig för affärsområdet Onoterade innehav som motsvarar cirka hälften av Nordstjernans verksamhet. Peter är född 1965, är civilekonom, och har sedan 1999 arbetat i olika befattningar inom Nordstjernan. Han är ledamot i styrelserna för Rosti och Swedol samt ordförande i Nordstjernan Kredit. Tomas Billing fortsätter som verkställande direktör fram till skiftet, vilket sker på årsstämman i maj 2019.

”Det skall bli roligt och utmanande att leda Nordstjernan framåt. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt professionella team bygga vidare på modellen att som en aktiv och långsiktig ägare utveckla bolag och skapa en fortsatt god avkastning” säger Peter Hofvenstam.

”Som ordförande i Nordstjernan är det glädjande att kunna presentera en stark, intern succession till Tomas Billing. Peter har en genuin förståelse för långsiktigt värdeskapande. Han ansvarar för Nordstjernans Onoterade innehav, ett affärsområde som utvecklats mycket bra både genom vinsttillväxt och goda affärer. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Peter i hans nya roll” säger Viveca Ax:son Johnson.

Avgående verkställande direktör Tomas Billing kommer fortsätta att arbeta på Nordstjernan, efter skiftet i en roll som senior advisor. Han kommer fortsättningsvis arbeta i valberedningar och styrelser i Nordstjernans innehav.

”Jag vill tacka Tomas Billing som varit verkställande direktör i hela 20 år. När han startade var Nordstjernans substansvärde 2,7 Mdr SEK och vi hade en investering, NCC. I dag är substansvärdet 30 Mdr SEK och vi har 15 aktiva investeringar. Två onoterade bolag – Rosti och Etac – är idag Nordstjernans största innehav. Detta är en bedrift” avslutar Viveca Ax:son Johnson.
 

Frågor besvaras av:

Viveca Ax:son Johnson
Styrelseordförande i Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: vaj@nordstjernan.se

Stefan Stern
Senior advisor, ansvarig för kommunikation, Nordstjernan AB
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se
  

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)