Pressmeddelanden

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till Nobias tillträdande VD Jon Sintorn

2019-05-03

Jon Sintorn, tillträdande verkställande direktör i Nobia AB (publ) (”Nobia”), har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Nobia. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Nobias största aktieägare Nordstjernan AB (”Nordstjernan”). Nordstjernan har utfärdat köpoptioner med möjlighet att förvärva 1 500 000 aktier. Köpoptionernas marknadsvärde uppgår till cirka 7 MSEK. Nobias styrelse har informerats om utfärdandet av köpoptionerna. Nobia medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och kommer ej heller att belastas av några kostnader hänförliga till dessa.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

    
Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se


     
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)