Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer sitt innehav i Salcomp

2019-06-04

Nordstjernan har ingått ett avtal om att sälja sitt innehav i Salcomp, en världsledande tillverkare av laddare till mobiltelefoner och andra elektronikprodukter för den smarta och uppkopplade världen, till Lingyi iTech. Lingyi är en börsnoterat kinesisk komponenttillverkare med omsättning överstigande 3 Mdr USD under 2018.

Salcomp, grundat år 1975, omsatte 531 MEUR under 2018 och har alla större tillverkare av mobiltelefoner som kunder med produktionsanläggningar i Kina, Indien och Brasilien. Nordstjernan har varit ägare i Salcomp sedan 2007 och äger idag 55 procent av såväl kapital som röster. Transaktionen görs gemensamt med Sjätte AP-fonden som äger 45 procent av såväl kapital som röster i Salcomp.

Affären är villkorad av regulatoriska godkännanden i Kina och Taiwan.

”Nordstjernan har varit en långsiktig ägare i Salcomp, ett världsledande bolag på en konkurrensutsatt global marknad. Vi har nu lyckats finna vad vi bedömer är rätt industriell hemvist för Salcomp. Samgåendet gör att bolaget kommer få större möjligheter att erbjuda sina kunder en bredare produktportfölj. Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till ledningen och samtliga medarbetare på Salcomp för tiden tillsammans” säger Peter Hofvenstam, VD i Nordstjernan.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)