Pressmeddelanden

Nordstjernan accepterar bud på börsnoterade Ramirent

2019-06-10

Det franska maskinuthyrningsföretaget Loxam SAS (”Loxam”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i maskinuthyrningsföretaget Ramirent Plc (”Ramirent”), vars aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) äger 21 863 716 aktier i Ramirent, motsvarande en ägarandel om 20,1 procent av kapital och röster i bolaget, och är därmed största aktieägare i Ramirent. Erbjudandet värderar Nordstjernans aktieinnehav i Ramirent till 197 MEUR. Nordstjernan anser att budet är attraktivt både för Ramirent och dess aktieägare och har därför gjort ett åtagande om att acceptera Loxams uppköpserbjudande på sedvanliga villkor.

Loxam grundades 1967 och är idag det största europeiska bolaget inom uthyrning av maskiner och utrustning till bland annat byggbranschen, industrin och handeln. Bolaget omsätter 1 483 MEUR och har, utöver marknadsledarskap i Europa, global närvaro i Sydamerika, Afrika och Mellersta Östern med sammantaget över 200 000 kunder.

Ramirent är ett av Europas största maskinuthyrningsbolag med marknadsledande positioner och närmare 300 kundcenter i Norden och Östeuropa. Ramirent antog sin nuvarande form 2004 då bolaget förvärvade NCC:s maskinuthyrningsverksamhet Altima efter att Altima delats ut till NCC:s aktieägare. Nordstjernan var drivande bakom detta samgående, som skapade en ledande maskinuthyrningskoncern med drygt 300 MEUR i omsättning 2004. Förvärvet betalades med aktier och Nordstjernan, som varit huvudägare i NCC sedan 1928, blev därmed även huvudägare i Ramirent. 2018 omsatte Ramirent 712 MEUR.

Även Ramirents näst största ägare Oy Julius Tallberg Ab (”Julius Tallberg”), med 11,4 procent av kapital och röster i Ramirent, har gjort ett åtagande om att acceptera Loxams uppköpserbjudande på sedvanliga villkor.

”Ramirent är verksamt i nio europeiska länder och är den tredje största aktören i Europa. Vi är nöjda med bolagets utveckling och vår investering i Ramirent. Nu pågår en konsolidering på europeisk nivå. Samgåendet skapar en paneuropeisk ledare och bygger på en industriell logik som ger Ramirent möjlighet att ta nästa steg, med tillgång till en större kundbas och en stark global plattform. Vi tycker att Loxams erbjudande om 9,00 EUR per aktie kontant är attraktivt. Det motsvarar en premie om 65 procent i förhållande till senaste stängningskurs och Ramirents styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet. Nordstjernan och Julius Tallberg har därför beslutat att stödja budet genom att ingå åtaganden om att acceptera detta på sedvanliga villkor” säger Peter Hofvenstam, VD i Nordstjernan.
 

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
 

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17

E-post: stefan.stern@nordstjernan.se
   

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)