Pressmeddelanden

Nordstjernans dotterbolag Etac investerar i amerikanska HoverTech

2019-07-11

Nordstjernans helägda dotterbolag Etac har investerat i 70 procent av aktierna i amerikanska HoverTech International (”HoverTech”). Investeringen stärker Etacs globala position och bygger en stark plattform för vidare tillväxt inom förflyttningshjälpmedel i Europa, USA och på viktiga exportmarknader.

Etac är ett globalt hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus och sjukhem. Etac omsatte under 2018 cirka 1 750 MSEK och har drygt 900 anställda. Etacs produkter inkluderar bland annat manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel, dusch- och toaletthjälpmedel, tryckavlastande hjälpmedel liksom ett utbud av specialiserade förflyttningshjälpmedel för barn och ungdomar. Huvudkontoret ligger i Sverige med tillverkning och utvecklingsenheter i Europa och Nordamerika.

HoverTech är en amerikansk ledare inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel med fokus på segmentet sidoförflyttningshjälpmedel. Bolaget omsatte under 2018 cirka 100 MUSD. Bolagets ägs i dag av grundaren Dave Davis och hans familj och är baserat i Allentown, Pennsylvania.

”Förvärvet av HoverTech innebär en acceleration av Etacs tillväxt och är i linje med Nordstjernans ambition att bygga och vidareutveckla kvalitativa bolag inom hälso- och sjukvård. Med förvärvet aspirerar Etac på att bli Nordstjernans enskilt största innehav”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam.

”Förvärvet av HoverTech är en game-changer för Etac. Det innebär en kraftigt ökad exponering mot USA och skapar en plattform för att växla upp i regionen. Den stora korsförsäljningspotential som möjliggörs av förvärvet stärker Etacs globala ställning som leverantör inom patienthantering”, säger Etacs ordförande Nora Larssen.

”Vi är mycket glada över att få Etac och därmed Nordstjernan som majoritetsägare i HoverTech. Nordstjernan och Etac har ett långsiktigt tillväxtorienterat fokus helt i linje med HoverTechs inriktning. Vi ser fram emot att tillsammans med Etac fortsätta vår tillväxtresa och expandera internationellt och ta HoverTech till nästa nivå”, säger Dave Davis, grundare och verkställande direktör i HoverTech.

Nordstjernan har de senaste åren investerat aktivt i vård- och omsorgssektorn och i dag svarar innehav inom denna sektor för närmare 20 procent av Nordstjernans substansvärde.

Nordstjernan har en lång tradition som aktiv ägare i såväl börsnoterade som privatägda företag. Nordstjernan grundades år 1890 och bolagets största ägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser.

Etacs tillträde av aktierna i HoverTech ägde rum den 26 juni. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra villkoren för affären.
  

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
  

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se
  

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)