Pressmeddelanden

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Attendo

2019-08-22

Verkställande direktör Martin Tivéus och vissa ledande befattningshavare i Attendo AB (publ) (”Attendo”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Attendo. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Attendos huvudägare Nordstjernan AB. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare. Attendo medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och kommer ej heller att belastas av några kostnader hänförliga till dessa.
  

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
  

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)