Pressmeddelanden

Nordstjernan utnyttjar option i Diös Fastigheter AB

2019-09-10

Nordstjernan utnyttjar bolagets option att köpa ytterligare 5,05 procent av aktierna i Diös Fastigheter AB. Nordstjernans ägarandel uppgår därmed till 10,1 procent.

    
Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

   
Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

       
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)