Pressmeddelanden

Nordstjernan utfärdar köpoptioner i Bonava

2020-01-28

Verkställande direktör Joachim Hallengren och styrelseordförande Mikael Norman i Bonava AB (publ) (”Bonava”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Bonava. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Bonavas huvudägare Nordstjernan AB. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare. Bonava medverkar inte i utfärdandet av köpoptionerna och kommer ej heller att belastas av några kostnader hänförliga till dessa.
  
Peter Hofvenstam

Verkställande direktör
Nordstjernan AB
 

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se
 
Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan

Telefon: +46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

 
Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på
www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)