Pressmeddelanden

Nordstjernan har avyttrat sitt innehav i Rosti Automotive

2020-01-31

Nordstjernan har avyttrat sitt innehav i Rosti Automotive AB (”Rosti Automotive”), ett företag som utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter till kunder inom bilindustrin, till Xandor Automotive GmbH (”Xandor Automotive”). Xandor Automotive ägs av investeringsfonden Quantum Opportunity Fund II GmbH & Co. KG. Rosti Automotive kommer bedriva sin verksamhet under namnet Xandor Automotive.

År 2017 knoppades Rosti Automotive av från Rosti Group AB. Avyttringen av Rosti Automotive påverkar inte Rosti Group AB som förblir helägt av Nordstjernan, och som utvecklar och tillverkar formsprutade plastkomponenter till bland annat livsmedelsindustrin samt konsument- och industrisektorn.

Parterna är överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.

Stephens, Gernandt & Danielsson och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton har agerat som rådgivare till Nordstjernan i samband med transaktionen.
 

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör
Nordstjernan AB
 

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon:
+46 70 636 74 17
E-post: stefan.stern@nordstjernan.se
 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)