Pressmeddelanden

Nordstjernan säljer sitt innehav i PriceRunner

2020-02-07

Nordstjernan har ingått ett avtal om att sälja sitt innehav i PriceRunner, ett företag som tillhandahåller en ledande digital konsumenttjänst för prisjämförelser och produktinformation från både webbutiker och fysiska butiker, till investeringsfonden eEquity och Nicklas Storåkers.

PriceRunner grundades år 1999, och Nordstjernan har varit ägare sedan år 2016 med 35 procent av aktierna i bolaget. PriceRunner har cirka 130 medarbetare med verksamhet och sajter i Sverige, Danmark och Storbritannien.

”Nordstjernan har varit en ägare i PriceRunner tillsammans med Nicklas Storåkers och Karl-Johan Persson. Vi har tillsammans med ledningen skapat en konkurrenskraftig oberoende jämförelsetjänst. Bolaget går nu in i ny utvecklingsfas och jag vill rikta ett stort tack till bolagets ledning och medarbetare för deras insatser. Jag är glad över att en erfaren investerare som eEquity blir ny ägare i PriceRunner”, säger Peter Hofvenstam, VD i Nordstjernan.

Parterna är överens om att inte offentliggöra villkoren för affären.

Peter Hofvenstam
Verkställande direktör

Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Peter Hofvenstam, verkställande direktör Nordstjernan
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan
Telefon: +46 70 636 74 17

E-post: stefan.stern@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Pressmeddelande (PDF)