Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar en majoritet i WinGroup

2012-05-11

-        Nordstjernan har varit aktieägare i WinGroup sedan 2009

-        Nordstjernan ökar sitt aktieinnehav i WinGroup från 15 procent till 51 procent

Nordstjernan har utnyttjat en köpoption och har därigenom ökat sitt ägande till 51 procent av aktierna i schweiziska WinGroup. Säljare av aktierna är investmentbolaget Casebero som kvarstår med ett ägande om 49 procent.

WinGroup tillverkar oisolerade och isolerade inglasningslösningar till lägenhetsbalkonger och villor. WinGroup tillkom 2007 genom en sammanslagning av det svenska bolaget Windoor med det schweiziska bolaget Sunparadise. WinGroup blev därigenom en av Nordens ledande leverantörer av balkongräcken och balkonginglasningar samt en av de ledande aktörerna inom uterum och andra villainglasningar i Schweiz.

År 2011 uppgick WinGroups omsättning till 408 MSEK och dess rörelseresultat till 62 MSEK. WinGroup har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Turkiet. Mer information om WinGroup finns på www.wingroup.ch.

”WinGroup har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och har en hög lönsamhet. Bolaget verkar i en bransch som vi tror kommer att ha god tillväxt framöver. Vår ambition är att bolaget skall växa både organiskt och genom tilläggsförvärv.” säger Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon +46 8 788 50 00.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

PDF