Pressmeddelanden

Nordstjernan skapar global plastkoncern – Rosti

2012-06-26

  • Rosti köper McKechnie, ett bolag med 800 MSEK i omsättning

År 2004 köpte Nordstjernan GP Plastindustri, som vid den tidpunkten omsatte 250 MSEK vid sin fabrik i Gislaved. Bolaget har sedan växt, såväl genom förvärv som organiskt, till en global plastkoncern. I och med det senaste förvärvet, det engelska McKechnie, har plastkoncernen som idag heter Rosti tiodubblat sin omsättning till 2,5 Mdr SEK. Rosti har nu tio fabriker i sju länder i Asien och Europa. Mer information om Rosti finns på www.rosti.com.

McKechnie omsätter 800 MSEK och har 650 anställda. Bolaget har tre fabriker i Storbritannien. McKechnie tillverkar plastdetaljer bland annat till fordonsindustrin och förpackningsindustrin. Säljare är Melrose Plc. Mer information om McKechnie finns på www.mckechnie-plastics.co.uk.

”Det har varit en stimulerande utmaning att bygga en global plastkoncern. Bolagets ledning har arbetat målinriktat och affärsmässigt för att nå målet. McKechnie är den senaste, men förhoppningsvis inte sista, pusselbiten. Vi är nöjda med utvecklingen av Rosti och söker efter kompletterande förvärv.” säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

”Genom förvärvet av McKechnie förstärker Rosti sina marknadskontakter ytterligare inom formsprutning av kvalificerade plastdetaljer och därtill hörande tillverkningstjänster. McKechnie har en stark marknadsposition och erbjuder kunderna i Storbritannien ett brett utbud av utvecklings- och tillverkningstjänster. Tillsammans kommer vi nu att kunna erbjuda dessa kunder leveranser även från Rostis fabriker i Kina, Malaysia, Indien, Polen, Tyskland och Sverige – en internationalisering som är efterfrågad idag.” säger Rostis verkställande direktör Börje Vernet.

Tomas Billing                    
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Börje Vernet, verkställande direktör Rosti
Telefon: +46 70 298 46 67
E-post: bvt@rosti.com

 

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

PDF